Münafiq sözünün təməli olan, nifaq ne-fe-ka kökündən törəmişdir. Nefeka sözü; tükənmək, ruhu çıxmaq, ölmək, köstəbəyin deşiyinə girib-çıxması kimi mənalara gələr. Münafiq demək ruhu çıxmış, ölü varlıq deməkdir. Köstəbəyin yuvasının iki qapısı vardır. Qapıların birindən girərkən, o birindən çıxar. Köstəbək çıxacağı bu qapını, başı ilə vurub çölə çıxmasına imkan verəcək şəkildə həssas tutar və bunu da başqası hiss edə bilməz. Köstəbəyin qaçmaq üçün etdiyi bu ikinci qapıya nafika deyilər. Münafiq də beynində həmişə qaçacağı qapını hazır tutar.

(A9 TV; 19 noyabr 2017)

Müəllif haqqında

1956-cı ildə Ankarada anadan olan Adnan Oktar, Harun Yəhya təxəllüsü ilə kitablarını yazmaqdadır. Həyatını tamamilə Uca Allahın varlığını və birliyini insanlara izah etməyə, Quran əxlaqını yaymağa, materialist və ateist ideologiyaları fikirlə məğlub etməyə, həqiqi Atatürkçülüyü yayıb Dövlətin   davamlılığını və millətin bütünlüyünü müdafiə etməyə həsr etmiş dünya səviyyəsində tanınan bir fikir adamıdır. (davamı…)