Münafiqlər öz düşüncələrinə görə Qurandan ayrı bir müsəlman modeli yaradırlar. Bu modelin mahiyyətində təkbaşına, yalnız var. Allah Quranda bir çox ayə ilə müsəlmanların birlik olmasının lazım olduğunu, ayrılıb dağılmağın isə haram olduğunu açıqca bildirmişdir. Müsəlmanların dağınıq olmasının lazım olduğunu demək, Qurana görə haramdır. Lakin İngiltərə dərin dövlətinin istədiyi müsəlmanların parçalanmasıdır. Buna görə münafiqlər də İngiltərə dərin dövlətinin istədiyi müsəlmanlıq anlayışının modeli olmağı üzərinə götürər və ağılsızcasına ayrılmağı müdafiə edər.

(A9 TV; 15 avqust 2017)

Müəllif haqqında

1956-cı ildə Ankarada anadan olan Adnan Oktar, Harun Yəhya təxəllüsü ilə kitablarını yazmaqdadır. Həyatını tamamilə Uca Allahın varlığını və birliyini insanlara izah etməyə, Quran əxlaqını yaymağa, materialist və ateist ideologiyaları fikirlə məğlub etməyə, həqiqi Atatürkçülüyü yayıb Dövlətin   davamlılığını və millətin bütünlüyünü müdafiə etməyə həsr etmiş dünya səviyyəsində tanınan bir fikir adamıdır. (davamı…)