Münafiqlər əşyanı dəyərindən salmağa, korlamağa və ziyan verməyə çalışarlar. Həmişə fitnə-fəsad törətməklə məşğuldurlar. (Əraf surəsi, 85: Mədyən (topluluqna da) qardaşları Şüeybi (göndərdik. Şüeyb onlara:) Dedi: “Ey qövmüm! Allaha ibadət edin, sizin Ondan başqa İlahınız yoxdur. Sizə Rəbbinizdən açıq-aydın bir sənəd (möcüzə) gəlmişdir. Ölçüyə və çəkiyə tam riayət edin, insanların (haqları olan mallarını) əşyasını dəyərindən salıb əskiltməyin və islah olduqdan sonra yer üzündə fitnə-fəsad törətməyin. Bu sizin üçün daha xeyirlidir, əgər inanırsınızsa”.)

(A9 TV; 20 dekabr 2016)

Müəllif haqqında

1956-cı ildə Ankarada anadan olan Adnan Oktar, Harun Yəhya təxəllüsü ilə kitablarını yazmaqdadır. Həyatını tamamilə Uca Allahın varlığını və birliyini insanlara izah etməyə, Quran əxlaqını yaymağa, materialist və ateist ideologiyaları fikirlə məğlub etməyə, həqiqi Atatürkçülüyü yayıb Dövlətin   davamlılığını və millətin bütünlüyünü müdafiə etməyə həsr etmiş dünya səviyyəsində tanınan bir fikir adamıdır. (davamı…)